psychologiepraktijk joosten

Welkom
In deze praktijk kunnen kinderen, jongeren en ook hun ouders terecht voor onderzoek, advies en behandeling bij problemen op het gebied van emoties, gedrag, omgaan met anderen, opvoeding, leren of presteren.

Voorop staat streven om kinderen en jongeren met plezier en met vertrouwen in eigen kunnen, te laten opgroeien, leren en presteren.

Het menu rechtsboven kunt u gebruiken om meer te lezen over de praktijk.

Wachttijden

Omdat ik ook werk bij Psychologenpraktijk Eewal (aangesloten bij Mentaal Beter), rest er op dit ogenblik weinig tijd voor onderzoek of behandeling in deze eigen praktijk. Indien gewenst kan worden onderzocht de behandeling via Psychologenpraktijk Eewal haalbaar is.